Antonie van Gelder

kunstschilder en impressionist

COPYRIGHT

Wat betekent COPYRIGHT?

COPYRIGHT is eigenlijk een vernederlandste Engelstalige term voor wat in het civiel recht heet: auteursrecht.
Copyright betekent - simpel gezegd - dat het recht op gebruik en verspreiding van tekst en beeld (in de vorm van foto's, film, video of illustraties) is voorbehouden aan de oorspronkelijke maker.
De vermelding dat sprake is van copyright is eigenlijk overbodig, omdat het recht dat verbonden is aan alles wat gemaakt is geacht wordt eigendom te zijn van de maker. Ook als niet de term 'copyright' of 'auteursrecht' wordt vermeld bij een tekst of afbeelding, is dat recht voorbehouden aan de maker van die tekst of afbeelding. Dit betekent dat de oorspronkelijke maker altijd toestemming moet geven om tekst of beeld van hem te gebruiken of te verspreiden. Of dat nu op papier is of op een website, een blog, een gegevensdrager (CD, DVD, harde schijf, flsah drive et cetera), dat maakt niet uit. De oorspronkelijke maker moet voor gebruik of verspreiding van zijn werk altijd expliciet toestemming geven.

Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Stel, je ziet een tekst of afbeelding die je wilt gebruiken. Voor welk doel dan ook. Vraag het de maker. Maak duidelijk voor welk doel je de tekst of afbeelding wilt gebruiken. Hij of zij zal je altijd dankbaar zijn dat je de moeite neemt de vraag te stellen. Daarmee ook waardering uitspreekt voor zijn werk en dat werk respecteert.

Dit geldt ook voor alles wat op deze website te vinden is. Het auteursrecht daarvan behoort toe aan Antonie van Gelder.
Wil je iets gebruiken? Vraag dan toestemming aan Antonie van Gelder. Dat kan door via het contactformulier een bericht te sturen met een duidelijke omschrijving van welke tekst of afbeelding je wilt gebruiken en voor welk doel.